Perrons

Het begon in het prinsbisdom ...

Ten tijde van het Prinsbisdom Luik en de graven van Loon (980-1795) kregen steden bijzondere rechten. Eén daarvan was het oprichten van een perron.
Het was een stenen monument dat de stad plaatste op het marktplein of voor het stadhuis. Het was het symbool voor de stedelijke vrijheid en macht.
In het wapen van Luik komt u nog een perron tegen.
Tegenwoordig zijn er nog veel perrons te bezichtigen. Het zijn niet meer de originele van weleer, maar ze tonen de rijke geschiedenis van onze omgeving.

Neemt u gerust een kijkje waar ze nog te vinden zijn.