De eerste bellen

de eerste_bellen_20140810De planten doen goed hun best. De bloemen groeien al uit tot bellen. De warmte en vooral de vele regenbuien geven aanleding tot groei. Maar die regen moet wel gaan stoppen, anders zullen de bellen gaan rotten. We duimen voor droger weer, zodat de bellen goed kunnen rijpen.