Aangeven

Uiterlijk 3 werkdagen voordat een bier gebrouwen wordt, dient het brouwsel te worden aangegeven bij de Dienst Douane en Accijnzen. Bierbrouwen is alcohol produceren, en dat wordt allemaal van overheidswege strikt gereguleerd.


Er is heel wat administratie vereist in de brouwerij. Diverse lijsten moeten worden bijgehouden om aan te kunnen tonen dat alles volgens de regelgeving verloopt. Het gaat dan niet enkel om accijnzen, maar ook om verpakkingsheffing en niet te vergeten voedselveiligheid. Voor dit laatste moet onder andere de herkomst van grondstoffen kunnen worden getraceerd. Zowel van grondstof naar bier als terug van bier naar gebruikte grondstoffen.

Additional information